Exposicions

Les exposicions són el vessant permanent, al llarg de diverses setmanes, del programa Mèdol: Les Golfes i l’Espai L, entre altres, acullen les propostes de llarg recorregut

Les exposicions són el vessant permanent, al llarg de diverses setmanes, del programa Mèdol: Les Golfes i l’Espai L, entre altres, acullen les propostes de llarg recorregut

Mèdol