Activitats

Les activitats, d’un dia o al llarg de diversos dies, formen part del programa troncal de Mèdol: performances, actuacions musicals, xerrades i més

Les activitats, d’un dia o al llarg de diversos dies, formen part del programa troncal de Mèdol: performances, actuacions musicals, xerrades i més

Mèdol